Genom att klicka på "Tillåt alla cookies" godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera webbplatsanvändning.

Korrekt, effektivt, spårbart och enkelt

Säkerställ korrekta tjänstepensioner och leverera underlag till förvaltare — automatiskt varje månad!

Så fungerar Correcto

Integrerat

Correcto integreras med företagets lönesystem och hämtar lönedata automatiskt varje månad.

Automatiskt

De anställdas tjänstepensioner beräknas utifrån lönearter och satt pensionspolicy. Uppgifterna skickas automatiskt till tjänste­pensionsförvaltare.

Uppföljning

Rapporter och specifikationer genereras på individ- och företagsnivå. All data visualiseras och kan enkelt exporteras till Excel eller andra filformat.
Medelålders leende konsult

Skapar en säkerställd process

Allt som krävs för att Correcto ska kunna ta hand om dina tjänstepensioner, nästan helt automatiskt, är att du låter Correcto interagera med ditt lönesystem samt lägger in företagets tjänstepensionsavtal. Därefter kan Correcto utföra beräkningarna och leverera korrekta uppgifter till såväl tjänstepensionsförvaltare, som specifikationer till dina anställda och rapporter.

Genom Correcto får ditt företag en automatiserad, säkerställd, repetitiv och spårbar process för allt som har med tjänstepensioner att göra.

Minimalt manuellt arbete — maximal korrekthet.

Hantering av tjänstepensioner har aldrig varit enklare!

Ordning på policyer

Lägg in företagets befintliga tjänstepensionspolicyer, skapa nya, redigera, använd standardpolicyer enligt kollektivavtal.
Vi hjälper er!

Korrekta uppgifter till förvaltare

Din eller dina förvaltare av tjänstepensioner får automatiskt korrekta faktureringsunderlag varje månad.

Automatisk på- och avanmälan

Nya medarbetare läggs upp och tilldelas policyer automatiskt och avgångna avregisteras automatiskt.

Specifikationer till anställda

Alla anställda får varje månad automatiskt specifikationer av tjänstepensionen. Det synliggör en ersättning som ofta glöms bort.

Överblicka personalkostnader

Se företagets samtliga ersättningar till anställda, inklusive tjänstepension och de olika skatterna. Få bättre underlag vid löneförhandling och lönekartläggning.

Fakturaavstämning

Validering av fakturerade kostnader för tjänstepension.

Correcto Byråportal samlar alla klienter på ett ställe

Redovisningsbyråer och konsulter kan kostnadsfritt skapa konto i Correcto Byråportal. Byråportalen ger access till alla byråns klienter genom en enda inloggning.

Som företag är det enkelt att ge era konsulter eller redovisningsbyrå tillgång till Correcto. Om byrån redan sköter lönerna så är det naturligt att även låta dem ta hand om tjänstepensionerna i Correcto.

Var med från början!

Under vintern 2023 kommer Correcto att öppna för inbjudna tidiga företagskunder. Vill du vara en av dem? Kontakta oss så berättar vi mer.
Jag är intresserad — kontakta mig